Nieuws: Mijn eerste prentenboek is uit! Nieuwsgierig: klik hier.

Wil je graag de kopieerbladen voor bij het prentenboek: klik hier.

 

Let op: helaas kan Studiehart door de drukte momenteel geen nieuwe leerlingen begeleiden. Studiehart wil graag de kwaliteit van de begeleiding blijven behouden, daarom deze keuze. Mogelijk dat vanaf juni 2025 weer meer ruimte is. Excuses voor het ongemak.  

 

Per 19 augustus 2024 zijn de werktijden als volgt: 

Maandag - 9:00 tot 12:30

Dinsdag - 9:00 tot 17:00 

Donderdag - 9:00 tot 12:30 

Vrijdag - 9:00 tot 12:30 

Deze werktijden houden minstens een half jaar aan. 

 

Verder gaat StudiehaRT per 19 augustus 2024 de doelgroep beperken naar basisschoolleerlingen.

Voor middelbare scholieren zijn alleen vooronderzoek dyslexietrajecten beschikbaar.   

Remedial teaching 

Sinds april 2024 is StudiehaRT zich volledig gaan richten op het geven van remedial teaching. Per augustus 2024 zal StudiehaRT zich alleen nog op basisschoolleerlingen richten. Remedial teaching betekent 'herstellend leren'. Het richt zich niet alleen op 'wat' de leerling leert, maar ook 'hoe' de leerling leert. Er zijn een aantal aandachtsgebieden: technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen. Sommige leerlingen hebben niet zomaar moeite met lezen, spellen of rekenen. Er is dan mogelijk sprake van dyslexie of dyscalculie. 

Technisch Lezen 

"Kan ik je helpen bij het vlot en correct lezen van teksten en verhalen en het plezier in het lezen terug te winnen?

♥ Vlot lezen 

♥ Correct lezen

♥ Leesmotivatie

♥ Leesstrategie 

♥ Deelvaardigheden 

 

Spelling

"Kan ik je helpen bij het correct spellen van woorden?"

♥ Klanken en klankstructuren

♥ Inprentwoorden

♥ Spellingsregels

♥ Spellingstrategie

♥ Spellingsbewustzijn

 

Begrijpend lezen

"Kan ik je helpen te begrijpen wat je leest en je leren goede samenvattingen te maken?" 

♥ Verbanden leggen

♥ Signaalwoorden

♥ Verwijswoorden

♥ Samenvatten 

♥ Aantekeningen maken

 

Rekenen

♥ Getalbegrip

♥ Automatiseren

♥ Klokkijken

♥ Breuken, procenten en kommagetallen

♥ Redactiesommen

♥ ...en nog veel meer waar ik je bij kan helpen!

 

Dyslexie & Dyscalculie 

Tijdens het onderzoek kijk ik of er signalen zijn die wijzen op dyslexie of dyscalculie.

Wanneer hier een vermoeden van is, wordt doorverwezen naar een psycholoog of orthopedagoog.