Werkwijze

Mijn visie is dat iedere leerling de verdere (school)loopbaan naar eigen potentieel en hartenwens kan volgen.

Mijn missie is om iedere leerling die moeite heeft met leren en/of een leerachterstand heeft, met name op het gebied van taal en rekenen, zo te begeleiden dat zij weer plezier krijgen in het leren. Dat ze weer leren houden van het leren en van daaruit zich ontwikkelen.  

Mijn strategie omvat het volgende:

♥  Door met mijn hart te werken, het hart te raken van de leerlingen.  Van daaruit het optimaliseren van het leren.

♥  Ze weer het vertrouwen geven in het eigen kunnen en vooral te laten voelen dat ze mogen zijn wie ze zijn. 

♥  Door de leerling autonomie te geven in het leerproces. Eigenaarschap draagt bij aan de motivatie voor het leren. 

♥  Door samen te werken met de leerling, de school, en de ouders om zoveel mogelijk duidelijkheid te bieden aan het kind. 

♥  Stimuleren van het plezier in het leren door bijvoorbeeld bewegend leren, bordspellen of andere passende werkvormen. 

Remedial Teaching

Voor de remedial teaching werk ik graag met trajecten van 12 sessies. Het traject bestaat meestal uit: intake, verdere kennismaking, onderzoek, eventueel observatie op school, tussenevaluatie (waar onderzoeksverslag en handelingsplan worden voorgelegd), begeleiding, eindevaluatie en bespreken van mogelijk vervolg (indien nodig). 

Vanuit het onderzoek komt naar voren waar we het eerste aan gaan werken tijdens de begeleiding. Het liefst worden, indien van toepassing, korte lijntjes gehouden met ouders en school voor een zo optimaal mogelijk resultaat. 

Bovenstaande foto's zijn van de praktijk van Studiehart! Zie ik jou daar binnenkort?